Oppheving av kokevarsel

Tidligere påbud om koking av drikkevannet ved Høgset vannverk og Flemma vannverk er opphevet, da nye prøver er analysert og er funnet i orden.