Silingsrapport - reguleringsplan E39 Astad-Bjerkeset

Dette Statens Vegvesen sine anbefalinger til Gjemnes kommune.

Planprogrammet og silingsrapporten skal etter planen opp til politisk behandling å komme ut på høring i løpet høsten 2022.

For anbefalingene, se pkt. 1.6 side 5 i silingsrapporten.

E39 Bjerkeset-Astad_Silingsrapport v.2022-08-24 (PDF, 7 MB)

Vedlegg 1. Verdi- og sårbarhetsanalyse IPtema_v.2022-08-24 (PDF, 12 MB)

Vedlegg 2. Utklipp fra vegmodellene_V.2022-08-24 (PDF, 8 MB)

Vedlegg 3 Merknader, revidert 24.08.2022 (PDF, 917 kB)