Voksenopplæring til høsten

Vi ønsker at nye elever som ønsker tilbud om norskopplæring til høsten tar kontakt med oss så snart som mulig. 

For å planlegge neste skoleår, ønsker vi at potensielt nye elever tar kontakt allerede nå. Vi vet at det kan være flere som fremdeles er i utlandet, og at det er usikkert når man kommer, men vi vil gjerne vite om disse også.