Angvik barnehage

Angvik barnehage eies og drives av Gjemnes kommune. Den har vært i drift siden høsten 1992.

Vi har to avdelinger: Litjfjellet med barn fra 1-3år og Storfjellet med barn fra 3-6år

Barnehagen ligger ved skolen, noe som gir oss gode forhold for samarbeid. Vi får bruke gymsal hver uke og vi samarbeider godt ved overgang barnehage - skole.

Barnehagen har et stort og kupert uteområde, det er lite trafikk i området, og det er kort avstand til boligfelt og butikk. Skogen ligger i gangavstand fra barnehagen, og gir muligheter for turer og naturopplevelser.

Kontaktinformasjon

Gro Monika Langset Gjermundnes
Styrer Angvik barnehage
E-post
Mobil 919 18 160

Åpningstider

mandag - fredag
07.00 - 16.30