Søknad om erstatning for rovviltskade i 2020

Nå kan du sende inn søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2020. Fristen er 1. november.

Mer informasjon finner du på nettsiden til fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Søknadsskjema finner du hos miljødirektoratet.