Vedtak om oppheving av reguleringsplaner for Trøaholmen Grønset, Halset boligområde og Haltlitunet boligområde

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommunestyre 03.09.2019 vedtatt oppheving av reguleringsplaner for Trøaholmen Grønset med plan ID 19980003, Halset boligområde med plan ID 20050001 og Haltlitunet boligområde med plan ID 19980001.

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 14.10.2019