Nytt fra administrasjonen 13. desember 2022

Rikets tilstand fra kommunestyremøtet 13.12.22

Sykefraværet pr 28.11 er 9,5 % (7,7 % sykmeldinger og 1,5 % egenmeldinger)

Det er varslet nasjonalt at alle som får sosialhjelp skal få kr 1000 ekstra i desember måned. I tillegg vil de få kr 1000 pr barn. Dette er iverksatt i Gjemnes