Revidert utgave av kommuneplanens arealdel etter 1. gangs høring planlegges framlagt i formannskapsmøte 19.03.2019. Formannskapet skal da ta stilling til om plana slik den foreligger skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen planlegger å avholde folkemøte om kommuneplana i løpet av høringsfasen.

 

Her finner du rådmannens orientering til kommunestyret fra siste kommunestyremøte. Dette er en generell oppdatering om hva Kommunen foretar seg og er et utdrag fra møteprotokollen.

Her finner du eldre utgaver av Gjemnesnytt