Nytt fra administrasjonen 22. november 2022

Rikets tilstand kommunestyremøte 22.11.22

Lønnsforhandlinger kap 3 og 5 med UDF ble gjennomført 14.november.

Sykefraværet er pr 1.11 9,3 % (1,5 % egenmeldinger) 

Temaplanen for Leve Hele Livet er klar for behandling.

Fremover: Vil prioritere å jobbe videre med organisering og struktur.
- Personalleder
- Lønn
- Oppvekst
- Nye retningslinjer for hjemmekontor