Nytt fra administrasjonen 13. september 2022

Rikets tilstand kommunestyremøte 13.9.22

Sykefravær pr 1.9.2022:9,4%.

Egenmeldinger 1,6% og sykmeldinger 7,9%.

(pr 7. juni var sykefraværet på 10,3%. Likevel langt unna vår målsetting som er 5,5%).

Rektor ved Angvik skule, Unni Kjelleberg Solli hadde sin siste arbeidsdag i går. Gro Monika Gjermundnes konstitueres som rektor ved Angvik skule fra i dag. Gro Monika skal fortsatt være styrer ved Angvik barnehage. Konstitueringen gjelder fram til rektor ansettes. (intervju med aktuell kandidat denne uken).

Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres 19. september i kap 3 og 5. Det er ikke lokale forhandlinger i kapittel 4 i år.

Det jobbes med budsjett og økonomiplan

 

Inge Falstad
Kommunedirektør
Gjemnes kommune