Nytt fra administrasjonen 14. desember 2021

Sentraladministrasjonen:

Sykefravær pr 5. desember er 6,8%. 1,3% egenmeldinger og 5,5% sykmeldinger.

Sykefravær pr 1.november var 6,4%.

Det har vært gjennomført forhandlingsmøte med grunneier til tomt som er planlagt brukt til nytt helsehus.

Åpen dag Batnfjord skole 25. november var vellykket og veldig mange kom for å se på den nye skolen vår.

Konstituert rådmann og økonomisjef har hatt årlig samtale med revisjon. Revisjon ser så klart at kommunen er i en krevende økonomisk situasjon, men påpekte at det er utarbeidet et særdeles ærlig budsjett for 2022.

Rektor voksenopplæring har sagt opp. Rektorstillingen er på 20%. Det lyses ikke ut etter ny rektor, men Lene Holten som er oppvekstrådgiver tar over også som rektor voksenopplæringen.

Servicekontoret stenges for publikum fra og med 15. des -21. Dette i forbindelse med nye nasjonale tiltak for å begrense Covid-smitte. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 71 29 11 11 mellom kl 10:00 og 14:00,  og epost: post@gjemnes.kommune.no

 

Korona:

Det er en økende smittetrend i Gjemnes kommune, men fortsatt oversiktlig smittesituasjon. Men det har medført mye arbeid for helseberedskapen i kommunen i det siste. Regjeringen kom med flere nye tiltak i går, som er gjeldende fra i morgen. Alle som ikke er vaksinerte oppfordres til å vaksinere seg, og alle oppfordres til å ha minst mulig nærkontakter framover.

Skoler og barnehager skal på gult nivå fra i morgen, voksenopplæringen skal på rødt nivå.

Elever ved Angvik og Batnfjord skole tar tidligere ferie, det vil si fra fredag. Dette er på bakgrunn av mye fravær blant ansatte. Undervisningen som går tapt tas igjen i 2022.

 

Skoler og barnehager:

Det er valgt ny læringsløype for kompetanseutvikling i regi av oppvekstnettverk Nordmøre. Gjemnes kommune skal ta matematikkløypa i perioden 2022 - 2025. Dette gjelder for alle barnehager og skoler i Gjemnes. Læringsløypa gjennomføres i tett samarbeid med Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim. 

 

Areal og drift

Plansak

 • Avdelingsleder og planrådgiver har hatt møte med kartverket om Digitalt planregister. Digitalt planregister er fremdeles ikke ajourført pga. manglende ressurser.

 

Byggesak

 • Færre ordinære byggesaker i desember måneden. Stor pågang gjennom året har ført til forsinkelser i saksbehandling.
 • Det er mangelfulle ressurser til å gjennomføre tilsyn.

 

 

Prosjekt og investering

 • Batnfjord skole
  • utbedringer av mangler pågår.
  • reklamasjon ang. låssystem – advokat er involvert i saken
 • Angvik skole og bhg
  • Prosjekteringsarbeid er satt på vent på grunn av at kommunen avventer godkjenning fra arbeidstilsynet.
  • Brann utbedringer (Angvik skole) - ferdig
 • Sykehjem / Helsehus
  • Sykehjem – mulighetsstudie og skisseprosjekt – ombygning av Eldresenter og Indergårdstuna (altså nåværende sykehjemsbygg) er ferdig. Se mer om dette i referatsak
  • Helsehus
   • Konkurranse ang. skisseprosjekt og utarbeidelse av dokumenter til totalentreprise – pågår, tidsfrist 20.12.21
 • Brannvurdering av kommunale bygninger
  • Utbedringer etter brannvurdering av kommunale bygninger pågår
 • Rammeavtale ang. veterinærtjenester – utlysning neste år
 • Gjemneshallen
  • konkurranse ikke utlyst – avventer på inngangsdata fra driftsavdeling.

 

 

Oppmåling:

 • Oppdatering av FKB (Felles KartdataBase) – Det jobbes med kontinuerlig ajourføring, men per dags dato ligger vi fortsatt etter.

 

 

Naturforvaltning/miljø

 • Kommunal hjorteviltplan er påbegynt, men fremdriften er påvirket av stor saksmengde i forhold til kapasitet.
 • Kommunen har deltatt på klimasamling i Ålesund i regi av Miljødirektoratet og Statsforvalteren.
 • 3 forsøplingssaker er fortsatt ikke fulgt opp grunnet kapasitetsproblemer.
 • Det er et høyt antall fallvilthendelser så langt i år med 125 hendelser, mot fjorårets 61. Dette vil gi økt negativt utslag på utgifter til ettersøk.
 • Det er lagt inn 353 felte hjort i hjorteviltregisteret for jaktåret. I fjor ble det felt 514 hjorter, vi venter på flere.
 • Innsamling av kjever for alderskartlegging av hjortevilt over ett år starter på nyåret. Dette er en del av kartleggingsprogrammet for hjortevilt, og kartlegging av skrantesjuke.
 • Bestandsplanene for hjortevilt går ut i år. Frist for innsending for valdene er 1. mai, og kommunens frist for godkjenning av planer og utsending av fellingstillatelser er 15. juni.

 

 

Landbruk

 • Landbruksdirektoratets saksbehandlingssystem for søknader er stengt for vedtak mellom 13 desember og 3 januar.
 • Alle SMIL-søknadene er nå behandlet og vedtak utsendt. (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket)
 • Revidering av retningslinjer for bruk av SMIL-midler er påbegynt, men fremdriften er påvirket av stor saksmengde i forhold til kapasitet.
 • Behandling av 129 produksjonstilskudd og 50 RMP tilskudd pågår. Utbetalinger vil skje i februar og mars. (regionalt miljøtilskudd i jordbruket).

 

Helse og omsorg

På grunn av mye sykdom blant pasienter og ansatte, samt den generelle coronasituasjonen, har det vært lite adventsaktiviteter på sykehjemmet sammenlignet med det som er vanlig før jul. Det ble likevel arrangert førjulsmiddag for beboere for et par uker siden. Det blir også holdt andakt i dag, men kun for beboere ved sykehjemmet.

I forbindelse med økt testing, vaksinasjon og andre coronaoppgaver, er det leid inn en ressurs som kan koordinere disse oppgavene i 40 % stilling til og med 31. mars.

 

Kultur

Kommunen er ferdig med prosjektet for eldre og opplæring i sosiale medier, dette var svært vellykket med 13 deltakere og 6 kurskvelder. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Statsforvalteren.

Stien på Ikornneset er nå oppgradert med klopper på deler av stien slik at det er bedre tilgjengelighet.

Stikk UT vinter og stikk UT ski starter 15. desember og varer til 2. påskedag. I Gjemnes har vi følgende turer: Skeidsdalen rundt, Sødalsmyra (Osmarka), Gapahuken i lysløypa på Osmarka, Varghåjen (Osmarka), Ikornneset, Elvastien (Batnfjordsøra), Skaran (Fursetfjellet), Langliløken (Fursetfjellet), Appelsinhaugen (Fursetfjellet) og Strandstien (Angvik)

Julekonserten som var planlagt sammen med Gjemnes Musikkråd ble avlyst med bakgrunn i nye koronabestemmelser.

Ungdomsklubben er nå avsluttet for dette året, på grunn av de nye koronareglene som trer i kraft i morgen.