Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2023 - 2027

Medlemmer i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for valgperioden 2023 - 2027:
Les møtebehandlingen her:

Kommunestyrets vedtak 
Faste medlemmer:
Åse Harstad (leder) e-post: aaharsta@online.no 
Per Fladvad (nestleder) e-post: per.fladvad@gmail.com 
Elbjørg Øren e-post: eldbjorg1965@gmail.com 
Birgit Eliassen e-post: birgit.eliassen@live.no 
Jan Karstein Schjølberg e-post: jan.karstein@outlook.com 

Varamedlemmer:
1. Elin Steinkjer 
2. Rolv Sæter 
3. Wenche Gribbestad