3. dose av vaksine korona til alle over 65 år

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene.

Rekkefølgen for vaksinasjon bør følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, det vil si starte i aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere, og deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2.

Du vil bli kontaktet av Gjemnes kommune for vaksineringstidspunkt.