Asfaltering av Silsetvegen (KV57007 ) 23.05.22

Asfalteringsarbeidet starter kl 08.00 den 23.05.22 og vil pågå utover dagen. Veien er stengt for trafikk frem til arbeidet er utført.