Barnevernvakt i Nordmøre og Romsdal

Gjemnes sammen med 13 andre kommuner har inngått samarbeid om barnevernvakt utenfor normal åpningstid  med virkning fra 01.12.2018. Barnevernvaktens telefonnummer er 97 60 16 16

Fra lørdag 01.12.18 får barn og unge i Nordmøre og Romsdal for første gang tilgjengelig barnevernvakt.

 

Barneverntjenesten for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes har drevet barnevernvakt utenom barneverntjenestens ordinære kontortid siden 2016.

 

Fra 1. Desember utvider Barnevernvakta sitt nedslagsfelt og skal ivareta akutte situasjoner vedrørende barn, unge og deres familier, i totalt 14 kommuner i Nordmøre og Romsdal.

 

Følgende kommuner  har fra den 01.12.18 Barnevernvakt: Aukra, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Smøla, Sunndal, Tingvoll og Vestnes, med Molde kommune som vertskommune.

 

9 faste ansatte skal ivareta tilbudet i Barnevernvakta. Alle ansatte i barnevernvakta har bred erfaring fra barnevernsarbeid og kommer fra ulike kommuner i Nordmøre og Romsdal.  

 

Barnevernvakta er åpen utenom ordinær kontortid, og vil ha aktiv tilstedeværelse vekselsvis ved Kristiansund og Molde politistasjon hver ettermiddag og kveld gjennom hele uken. Barnevernvakta er bemannet med 2 på vakt som er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og kl. 08.00 på hverdager, og gjennom hele helgen. Publikum kan ta kontakt med barnevernvakta dersom de er bekymret for at barn eller unge befinner seg i krisesituasjoner.    

 

Barnevernvakta kontaktes på telefonnummer 97 60 16 16