Brannvernsamarbeid mellom Gjemnes og Molde kommune

Gjeldene fra 01.01.19 har Gjemnes og Molde kommune inngått et brannvernsamarbeid der Molde brann- og redningstjeneste leverer ledertjenester (brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap), administrasjon og brannforebyggende tjenester til Gjemnes kommune.

Den lokale beredskapen i kommunen vil bestå som før, ledet av lokal brannmester.

Tilsyn med særskilte brannobjekter vil fra nå av bli utført av personell fra Molde brann- og redningstjeneste. Forebyggende avdeling vil også etter hvert starte opp en del brannforebyggende prosjekter i kommunen. I tillegg til generelle kampanjer og holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge er det planlagt å starte opp med prosjektet «Trygg hjemme – brannsikkerhet hos utsatte grupper»

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg vil som tidligere bli driftet av Gjemnes kommune.

Avtalen om brannvernsamarbeid mellom Gjemnes og Molde kommune vil gjelde i påvente av etableringen av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Gjemnes kommune vedtok i kommunestyret 26.06.18 å gå i forhandlinger med Tingvoll, Sunndal, Nesset, Midsund, Aukra, Molde og Rauma kommune om å etablere ett felles brann og redningsvesen.  

Kontaktinformasjon:
Generelle spørsmål om brann, brannforebygging og tilsyn med særskilte brannobjekter rettes til Molde brann- og redningstjeneste. Henvendelser ang feiing og tilsyn med fyringsanlegg rettes som før til feier.

Molde brann- og redningstjeneste, tlf: 71 19 18 00

Feier Terje Heggem, tlf: 48 12 14 60

Brannmester Hans Martin Flatsetø: tlf: 41 50 95 27