En hilsen til alle fra ny kommunedirektør

Hei!

Torsdag 1.september hadde jeg min første arbeidsdag som kommunedirektør i Gjemnes kommune. Jeg er svært glad for å være her, og opptatt av å treffe så mange ansatte og forbindelser som mulig. De første dagene har vært preget av praktiske oppgaver med å bli kjent med nye rutiner, ny organisering og besøk ved noen av avdelingene. Vil så raskt som mulig innom alle avdelinger for å bli litt kjent med ansatte og med tjenestetilbudet.

 

 

Vi har nå begynt arbeidet med budsjettet for år 2023 og økonomiplan for perioden 2023- 2026. Det er i denne sammenheng gjennomført 3 møter i arbeidsgruppen som er etablert. De som deltar på disse møtene er ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det er en svært krevende oppgave å utarbeide et budsjett og økonomiplan for Gjemnes kommune. Årsaken til dette er at det er en ubalanse på 14,5 millioner. Dette betyr at en må finne økte inntekter eller redusere kostnadene med dette beløpet for at budsjettet skal gå i balanse.

Status pr nå er at en har identifisert tiltak som vil redusere avviket med 6,5 millioner. Det mangler derfor tiltak på ca 8 millioner. Det er ikke mulig å kutte kostnadene med 8 millioner årlig uten at en reduserer antallet stillinger. Dette vil kunne medføre oppsigelser, men en jobber med den målsettingen at en skal redusere antallet stillinger uten å måtte gå til oppsigelser av ansatte.   

Målet er at kommunen skal ha et budsjett og en økonomiplan i balanse og et positivt driftsresultat. Dette vil gi en plattform for videreutvikling av tjenestene og gi kommunen et grunnlag for å gjennomføre større innvesteringer. Jeg tar sikte på månedlige oppdateringer med informasjon.

Avslutningsvis ønsker jeg å takke for en varm velkomst fra politikerne, ansatte, og andre hyggelige forbindelser som jeg så langt har hatt gleden av å hilse på.

Batnfjordsøra 28.9.22
Inge Falstad