Endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering, ordføreren deltok på høyring i Stortinget.

Ordfører Knut Sjømæling deltok i dag på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomitee vedr. representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner.

Trykk på denne linken og spol til ca 16minutter.

høyring Stortinget - ordfører Knut Sjømæling - Klikk for stort bilde