Endring i Tannhelsetilbudet

Tilbudet har for pasienter fra Gjemnes vært gitt ved Molde Kompetanseklinikk de siste 1,5 år, men vil nå gis ved distriktstannklinikken i Kristiansund.

Vi ser ut fra kapasitetshensyn at dette vil gi raskere tilgang til tannhelsetjenester/ et bedre tilbud til pasientene i Gjemnes

Tilbudet til de som har rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten gis nå ved distriktstannklinikken i Kristiansund.

Ved ev. behov for akutt time, eller andre henvendelser, bes det tatt kontakt med:

Distriktstannknikken i Kristiansund
Fosnagata 13

6509 KRISTIANSUND

Tlf 71 28 45 00

tkkristiansund@mrfylke.no