Engasjerte elever på 6.trinn

Alle elevene på 6. trinnet på Angvik skule, Batnfjord skule og Torvikbukt skule har fått besøk av Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR) for å lære litt mer om ulike slokkemiddel og brannsikkerhet.

NORBR på besøk hos elever på 6.trinn på Torvikbukt skule NORBR NORBR på besøk hos elever på 6.trinn på Angvika skule NORBR

De har også fått prøve å slokke en brann med håndslokker. – Dersom man skulle få behov for å bruke en håndslokker en gang er det veldig greit å ha prøvd det under trygge forhold først. Vi opplever at barna er engasjerte, interesserte og stiller mange gode spørsmål når vi drar rundt på besøk, sier Endre Dahlen fra Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR). 6. klasseprosjektet gjennomføres i alle deltakerkommunene i brannvernsamarbeidet NORBR. 

NORBR på besøk hos elever på 6.trinn på Batnfjord skule NORBR