Gjemnes kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Gjemnes kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.

Slik fungerer digital utsending via fakturadistribusjon

Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt. Hvis du allerede har en avtalegiro- eller eFaktura-avtale med Gjemnes kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller eFaktura.  Hvis du ikke har slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps – hvis du er registrert med mobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura.  Hvis du ikke benytter Vipps faktura, blir fakturaen sendt til Digipost eller eBoks (hvis du mottar allerede digital post fra det offentlige), osv.  Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

Faktura forsøkes sendt i følgende rekkefølge:

 1. Avtalegiro/eFaktura
 2. Vipps faktura
 3. Digipost/eBoks
 4. Brevpost

 

Hvilke konsekvenser har dette for deg som fakturamottaker?


Brevgiro 

De nye fakturaene kan ikke benyttes til betaling via brevgiro.  Betaler du med brevgiro, må du nå benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få ved å ta kontakt med servicekontoret i Gjemnes kommune. Informasjon som må fylles ut på den tomme bankgiroblanketten er:

 • Beløp
 • Betalerens bankkontonummer
 • Betalt av
 • Betalt til
 • Kundeidentifikasjon (KID)
 • Kroner og øre
 • Til konto

 

Avtalegiro/eFaktura

Hvis du allerede har en avtalegiro- eller efaktura-avtale med Gjemnes kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.  Du behøver da ikke å foreta deg noe.

Faktura via Vipps

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura.  Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura.  Dersom du ønsker dette må du kontakte oss for å legge inn mobiltelefonnummer.

Send e-post til: okonomi@gjemnes.kommune.no

 

Faktura i Digipost/eBoks

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost eller eBokspostkassen din.  Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert deg mot å motta digital post fra det offentlige.

 

Dersom faktura sendes til forretningsfører/andre mottakere enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer.  Da sendes faktura til kunden istedenfor «annen mottaker».   Vi anbefaler derfor dere som har «annen mottaker» til ikke å inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.)