Gjemnes og Surnadal eldreråd hadde felles møte i går.

I går hadde Gjemnes eldreråd og Surnadal eldreråd felles møte i kommunestyresalen.
På programmet stod blant annet organisering, saksbehandling, eldrerådenes oppgave og rolle samt erfaringsutveksling.
Bilde fra felles eldrerådsmøte 10.5.22 

Bilde fra felles Eldrerådsmøte 10.5.22  

Fra Gjemnes eldreråd deltok:
Kjell Per Dønheim (leder)
Kolbjørn Stokke (nestleder)
Kjellfrid Blakstad (medlem)
Jan Karstein Schølberg (medlem)
Liv Lillevevang (sekretær) 

Fra Surnadal eldreråd deltok:
 Johs. J. Vaag (leder) 
Olav Jostein Holten (nestleder) 
Magnus Kristian Bævre (medlem) 
Jorunn Ness (medlem)
Kirsten Herborg Drøpping (medlem)
Randi Glærum (sekretær)
 

Ordførar i Surnadal Margrethe Svinvik og Ordfører Knut Sjømæling deltok også.