Grensejustering avvist av departementet

Søknaden om grensejustering av indre Gjemnes ble ikke innvilget av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette ble kunngjort fra departementet kl 13.00 i dag, 7.12.2018

Ordfører Knut Sjømæling uttaler følgende:

«Jeg vil takke Kommunal og moderniseringsdepartementet for en hyggelig førjulshilsen.

Jeg er først og fremst glad for at vi har fått en avklaring på søknaden om grensejustering.

I og med at dette har dratt så langt ut i tid, ser jeg vedtaket som er gjort  som en naturlig utgang av saken.

Nå er det viktig at alle forener kreftene og ser fremover og utvikler Gjemnes kommune til en enda bedre kommune å bo i. Vi har mange utfordringer og oppgaver som venter, men vi har også svært gode forutsetninger for å lykkes med dette arbeidet hvis vi jobber sammen, avslutter Sjømæling.

 

Les mer pressemeldingen fra Kommunal og moderniseringsdepartementett sine sider her: