Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021

Handlingsplan og økonomiplan 2021 - 2024 og årsbudsjett 2021 er nå lagt ut til offentlig ettersyn fra 25.11.20 - 8.12.20.

Høringsfristen er 8.12.20 kl.12:00
Send høringssvar til post@gjemnes.kommune.no 

Kommunestyret behandler handlingsprogrammet/økonomiplanen og årsbudsjettet i møte den 15. desember 2020.

 
Handlingsprogram og økonomiplan ble behandlet i formannskapet 24.11.20