Her er det nye kommunestyret i Gjemnes

Kommunestyret i Gjemnes har 17 medlemmer, her er det nye kommunestyret:

Erik Aspen Bakke, FRP
Knut Sjømæling, SP
Johan Aimar Brandvik, SP
Arild Nordengen, SP
Stein Asle Brubæk, SP
Borghild Neergaard Aarset, SP
Stine Bjerkeset, SP
Kirsti Fagerlie Bjerkeset, SP
Odd Ingvar Torvik, SP
Jan Anders Bø, SP
Jon Hals, H
Yngve Brakstad Cappelen, H
Odd Steinar Bjerkeset, KRF
Ragnhild Aspås, SV
Per Jostein Halset, AP
Jan Karstein Schjølberg, AP
Bjørnar Danielsen, AP

 


 

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra