Historisk tur rundt Flemsetervatnet 12.09.20

   

Lørdag 12.september 2020 var det 60 personer som møtet ved Flemsetervatnet for å delta i "Historisk tur rundt Flemsetervatnet". Ordfører Knut Sjømæling og kjentmann Olav Inge Hoem fortalte om heroiske skiturer og om hvordan skog ble felt og fraktet ned til Angvika. Tømmeret ble fraktet til Nederland og ble brukt til å støtte kanalene i Amsterdam. 
Marte Melbu fortalte om StikkUt og hvor viktig tilrettelagte stier er for at flere kan komme seg ut på tur.

På slutten av turen stilte Flemma Idrettslag med kiosk, deilig hjemmebakst og kaffe til salgs. Og mange benyttet anledningen til å kjøpe seg "Vaffel med bakels"!  Det var en vellykket tur!