Høring - lokal gebyrforskrift for handel med fyrverkeri i Gjemnes kommune

 

Formannskapet i Gjemnes kommune vedtok i møte 2.2.21 og sak 5/21, å sende på høring forslag til ny lokalgebyrforskrift for handel med fyrverkeri i  Gjemnes kommune

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til post@gjemnes.kommune.no eller pr. brev til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra.

Frist for høringsuttalelser er1.6.21

Her er forslaget til utkast til ny lokalgebyrforskrift for handel med fyrverkeri i  Gjemnes kommune (PDF, 367 kB)
 

Her er saksfremlegget (PDF, 133 kB)