Innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget i Gjemnes

De som vil stille partiliste ved kommunestyrevalget i Gjemnes for valget høsten 2023, må sende inn dette innen 31.mars.

Vi ønsker at det som vil stille listeforslag til kommunestyrevalget i Gjemnes helst gjør dette elektronisk innen 31.mars 2023 kl 12.00.

Listeforslag (valg.no)

Partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen der de ønsker å stille til valg

Krav til listeforslag

Listeforslaget må inneholde:

  • Navn på parti
  • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
  • Kandidatene som stiller til valg
  • Underskrifter
  • Tillitsvalgte og tillitsutvalg
  • Vedlegg
  • Frister

Les mer om krav til listeforslag

Frist for å trekke innsendt listeforslaget er 20. april klokken 12.

Listeforslag kan også leveres på papir, men vi foretrekkes elektronisk versjon, da dette letter arbeidet vårt.