Kartlegger geologien fra lufta

Fra midten av juni og i cirka seks uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i Møre og Romsdal.

Arbeidet skjer i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, som et ledd i kartleggingen av mineralressursene i fylket. Flyvningene skjer i et stort område fra Kristiansund og sørvestover via Molde mot Ålesund.   

I undersøkelsen bruker NGU en elektromagnetisk målesonde, som henger under helikopteret. Sonden registrerer elektrisk motstand i bakken og lokale variasjoner i jordens magnetfelt. Det bidrar i den generelle geologiske kartleggingen.

Samtidig blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Disse undersøkelsene kan avdekke mulige cesium-rester etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Naturlige bakgrunnsverdier kan også gi en pekepinn på radonnivået i bebyggelsen.

Målingene blir utført av det innleide helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen sammen med NGU. Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer med en konstant høyde på 60-75 meter over bakken. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind.

Dataene blir etter hvert åpent tilgjengelige for alle i kartdatabasen på NGUs hjemmesider.

NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Bestemte verneområder eller naturreservat blir ikke berørt av flyvningene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Helikopter_målesonde.jpg MoreRomsdal_Kartplan_2022_geofysikk.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder:

Dette er undersøkelsesområdet for de geofysiske målingene med helikopter. De røde ringene angir verneområder som ikke blir berørt av flyvningen. Figur: NGU

Målesonde for Pegasus’ helikopter: Ved å bruke et slikt måleinstrument får forskere god oversikt over geologien. Foto: NGU

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder
Marco Brönner, tlf.: 48607696, e-post: marco.bronner@ngu.no

Prosjektleder
Kari Aslaksen Aasly, tlf.: 47319441, e-post: kari.aasly@ngu.no

Operatør
Frode Ofstad, tlf.: 90952158, e-post: frode.ofstad@ngu.no