Klage på eiendomsskatten

Når Eiendomsskattekontoret mottar klagen, vurderer vi om opplysningene i klagen gjør at vi kan rette eiendomsskatten uten klagebehandling. Hvis vi ikke kan rette, forbereder Eiendomsskattekontoret klagen for sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Aktuelle klagesaker behandles i sakkyndig nemd innen juli måned. 

Du må betale eiendomsskatten 2.termin selv om du har sendt inn en klage. Får du medhold i klagen, får du tilbake det du har betalt for mye i 3.termin.