Krafttak mot kreft

Årets innsamlingsaksjon er øyremerka kreftformer som få overlever.
Nettside: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/
 

 

Bøsseaksjonen er avlyst over heile landet, begrunna med smittespreiingsfaren. MEN, innsamlinga kan vi la gå. Bruk Vipps. 461079, gi så det svi’. Takk på førehand! Stor takk til alle som har vore involvert, berre velvilje har eg møtt. Frå elevar og lærarar, på Høgtun og Batnfjord skule. Lars Brubæk, aksjonskontakt i Gjemnes.