Kristiansund og omegn legevakt flytter til Løkkemyra 4. desember klokken 16

Den interkommunale legevakten for Kristiansund, Averøy, Tingvoll og Gjemnes er snart klar for åpning i nye lokaler på Løkkemyra. Åpningen skjer mandag 4.desember klokken 1600 i nye lokaler med adresse Bytesteinen 3, rett ved siden av Mellom-bygget. 
Frem til flyttedato vil legevakten fortsatt være lokalisert ved Frei legesenter.

Avdelingsleder for Kristiansund og omegns legevakt Leif Arne Rosvoll, ser frem til å åpne dørene til den nye legevakten 4.desember kl 1600. Enn så lenge er det anleggsmaskiner og arbeidere med hjelm som oppholder seg i disse lokalene. Alt er i rute til åpning. Ingunn Strand

 

Legevakten på Løkkemyra klare til åpning i nybygg i desember - Nærmere sentrum og ambulansetjenesten

Etter måneder med forberedelser er Kristiansund og omegn legevakt snart klar til å ta imot pasienter i sine nye lokaler på Løkkemyra. Denne flyttingen markerer en ny æra for lokal helsetjeneste og beredskap i Kristiansund i og med at legevakten samlokaliseres med ambulansetjenesten etter hvert.

En dedikert gruppe ansatte i legetjenesten med samarbeidspartnere har arbeidet systematisk over lengre tid med flytteprosessen. Dette vil bygget vil legge tilrette for gode arbeidsvilkår, rask respons og kunne gi god helsetjeneste til innbyggerne i samarbeidskommunene.

Nybygget på Løkkemyra

Dette nybygget er skreddersydd for å imøtekomme behovene til legevakten og ambulansetjenesten. Helse Møre og Romsdal HF er ansvarlig for ambulansetjenesten som skal flytte inn i samme bygg når det er klart.

-Det har vært en omfattende prosess som blant annet har bestått av å finne de beste praktiske og tekniske løsninger i bygget samt at jobben også har inkludert ansettelse av sykepleiere for å sikre best mulig helsetjeneste til befolkningen, forklarer en entusiastisk avdelingsleder for legevakt Leif Arne Rosvoll.

Nærmere sentrum og samlokalisering med Ambulansetjenesten

En betydelig fordel med denne nye plasseringen på Løkkemyra er at plasseringen blir sentral i forhold til alle våre innbyggere. Samlokalisering med ambulansetjenesten gir en unik mulighet for samarbeid og koordinasjon mellom de to livsviktige tjenestene.

Den nye legevakten - Hva kan du forvente?

Den nye legevakten vil ha et bredt spekter av fasiliteter og utstyr for å håndtere ulike medisinske tilstander. Fastlegene vil som tidligere ha en sentral rolle i legevakttjenesten sammen med ambulanse personell og sykepleiere samt annet helsepersonell

-Vi gleder oss til å ta imot pasienter i nye og moderne lokaler fra 4.desember kl 1600 i Bytesteinen 3 smiler Leif avslutningsvis.