Medvirkningsmøte

Statens vegvesen inviterer til medvirkningsmøte om ny E39 Bjerkeset - Astad på Batnfjordsøra.

Sted: Kulturstuå, Batnfjordsøra
Tid: Tirsdag 19. mars klokka 20:00

For mer informasjon om prosjektet: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39bjerkesetastad