Melding om besiktigelse av eiendom

I forbindelse med den årlige eiendomsskattetakseringen av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv., vil det bli foretatt besiktigelse av eiendom i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser i uke 2-3.
Hjemmelshaverne for eiendommene dette gjelder vil få beskjed.

Det er ikke nødvendig å være tilstede ved besiktigelsen. Om det allikevel anses som nødvendig/ønskelig vennligst ta kontakt med Servicekontoret på telefon: 712 91 111 eller epost: post@gjemnes.kommune.no