Melding om besiktigelse på disse eiendommene

I forbindelse med den årlige eiendomsskattetaksering av nye eiendommer, bygninger, tilbygg, arealendring mv., vil det bli foretatt besiktigelse av disse eiendommene i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser i uke 03 i 2021.

Det er ikke nødvendig å være tilstede ved besiktigelsen. Om det likevel anses som nødvendig/ønskelig, vennligst ta kontakt med servicekontoret i Gjemnes kommune på telefon

71 29 11 11 snarest.

Det er også mulig å benytte vår mailadresse: post@gjemnes.kommune.no.
Husk å oppgi navn, eiendom og telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid for å avtale tidspunkt.

Denne besiktigelsen gjelder kun disse eiendommene:
Gnr:        Bnr:
10           147
15              7
26              5
30           120
30            57
30            59
30            59
30           134
31            30
36            87
4             119
50            60
57            16
57            23
57            24
57            25
63            83