Nyhetsbrev om interkommunalt brannvesen nr. 1/2018

Nordmøre og Romsdal brann og redningsvesen IKS blir dannet med oppstartmøte 12.12.2018