Oppfordring fra Ordføreren

I forbindelse med krigen som pågår i Ukraina er Gjemnes kommune forespurt fra IMDi (Integrerings- og mangfolds direktoratet) om å ta imot og bosette flere flyktninger. Kommunestyret vedtok i 13.desember i fjor å ta imot og bosette minst 30 flyktninger i 2023 og inntil 50 flytninger hvis vi lykkes med å skaffe boliger og ytterligere ressurser.

Dette er en nødsituasjon der vi må prøve å hjelpe personer på flykt fra krig i eget land.
Jeg som ordfører vil oppfordre alle til å melde inn ledige boliger. Om det er sokkelleiligheter, leiligheter eller hus, minstekravet er ett soverom i tillegg til de vanlige fasilitetene. Boligen må være godkjent til boligformål, ikke registrert som fritidsbolig og i god stand med eget bad, kjøkken og minst 1 soverom.

Vi ønsker en oversikt over ledige boliger i hele kommunen. De som har ledige boliger bes om å melde dette til vår flyktningkonsulent
Tone Aarsund,
tone.aarsund@gjemnes.kommune.no  så raskt som mulig, da det haster med å få denne oversikten.

 

Knut Sjømæling
Ordfører