Oppheving av rødt nivå på Angvik skule og Batnfjord ungdomsskole

Vedtak om rødt nivå på Angvik skule og Batnfjord ungdomsskole oppheves, og skolene går over til gult nivå fra mandag 3. mai.

Det er ikke kommet positive svar på koronatester i Gjemnes kommune i løpet av helgen, og det er ingen nye smittetilfeller i kommunen siden 8. april 2021.