Til foreldre med barn i Gjemnes kommune - fra helsestasjonen

Til alle foreldre med barn i Gjemnes kommune

Under oppdatering av fagsystem på helsestasjon- og skolehelsetjenesten i går ettermiddag har det ved en feil blitt sendt ut innkallinger til alle timer fra 2019 og frem til dags dato. 

  • Se bort fra timer av gammel dato og kom til timer fram i tid.

Beklager ekstrabryderi for dere som har fått gamle innkallinger. (Ingen hast lenger om å åpne i dag, print har nå blitt  stoppet.)  

Hilsen Kristin og Marianne ved Gjemnes helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

Kontaktinformasjon

Marianne Stenberg
Helsesykepleier
E-post
Mobil 916 17 053

Jobber 80% på helsestasjonen og 20% i skolehelsetjenesten

Kristin Nikoline Male
Helsesykepleier
E-post
Mobil 903 65 797

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten i 80%