Tilvisningsavtaler

Sander Engdahl

Gjemnes kommune ser at vi har en utfordring med mangel på kommunale boliger, vi ønsker derfor å samarbeide med private aktører for å framskaffe gode utleieboliger.

01.07.23 trådte "Lov om kommunens ansvar på det boligsosiale feltet" i kraft. Med bakgrunn i denne og behovet som ligger der for kommunale boliger ønsker kommunen å realisere flere egnede utleieboliger i kommunen gjennom tilvisningsavtaler.  Dette er forankret i politisk sak om utleieboliger med tilvisningsavtaler

Informasjon om tilvisningsavtaler ligger hos Husbanken.no. Kommunen følger de retningslinjer som ligger der og vil bruke de avtaler som ligger hos Husbanken. 

En oversikt over det totale behovet for kommunale boliger vil bli utarbeidet i løpet av året. Dette vil være en total oversikt for alle sektorer i kommunen. 

Dersom du har spørsmål om tilvisningsavtaler, eller er en aktør som ønsker å komme i kontakt med kommunen.