Utsettelse på betalingsfrist eiendomsskatt og kommunale gebyr for 2020

Gjemnes kommune utsetter betalingsfrist 1.termin i 2020 på eiendomsskatt og kommunale gebyr, fra 20. april til 20. mai. Dette gjør vi for å lette situasjonen for de som er rammet av permitteringer o.l. som følge av koronapandemien.