Varsel frå NVE: Stor snøskredfare for Møre og Romsdal

Statsforvaltaren viser til varsel frå NVE. Av varselet framgår det at:

Det ventas torsdag 18. februar STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal (region Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre)

Sjå www.varsom.no/snoskred for meir informasjon og oppdateringar.