Vedtak reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt

Kommunestyret har i møte 25.02.2020 sak 2/20, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan 20180001 Oppigardshaugen boligfelt.

 

Saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettsider, gjemnes.kommune.no, eller ved henvendelse til Servicekontoret på kommunehuset.

 

Klager kan sendes via e-­post til eller med post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, innen 25.03.2020.