Vil du/dere tilby praksisplass?

Flyktninger trenger en språkpraksisplass, kan arbeidsplassen din bidra? 

Gjemnes kommune har bosatt 30 flyktninger i 2022, og i 2023 kommer det enda flere. 

Mange av disse er voksne som deltar i introduksjonsprogrammet med mål om å få arbeid eller utdanning, og vi trenger nye praksisplasser fremover. 

Ved å gi en flyktning en sjanse til å lære om arbeidslivet og trene på å snakke norsk gjør arbeidsplassen din en viktig jobb for integrering. 

Deltakerne som er i praksis, har rett til introduksjonsstønad. Det vil si at det er kommunen som betaler “lønn” mens deltakeren er i arbeidspraksis/språkpraksis. 

 

Hvorfor skal du tilby praksisplass? 

*Deltaker i praksis kan bidra med arbeidskraft. 

*Gir bedriften mulighet til å rekruttere. 

*Dere bidrar til flere i jobb og et sosialt bærekraftig samfunn. 

Hva forplikter bedriften seg til? 

*Inkludere deltakeren faglig og sosialt på arbeidsplassen. 

*Motivere deltaker til å lære om norsk arbeidsliv og snakke norsk. 

*Ha en medarbeider som hjelper deltaker på arbeidsplassen. 

*Gi deltaker en referanse til hjelp ved fremtidig jobbsøk. 

 

Vil du tilby praksisplass til flyktninger? 

Du kan ringe til 90127153 eller 

Send epost til liga.ulmane@gjemnes.kommune.no