Voksenopplæringen åpnes delvis fra tirsdag 12.05.

Vi åpner nå voksenopplæringen for elever med rett og plikt til norskundervisning.

Dette betyr at det kun er elever som kommer fra land utenfor Schengenområdet som kan starte på skolen på tirsdag. Disse vil få direkte beskjed. Andre elever vil få ett tilbud om fortsatt hjemmeskole via vår digitale plattform. 

Årsaken til at vi må begrense antallet elever er smittevernhensyn. Vi kan ikke ha flere en 7 elever inne på klasserommet for å kunne overholde reglene som er satt. 

Vi tillater ikke besøk inn i klasserommet av andre. 

Elevene blir gjort kjent med våre regler og rutiner når de blir kontaktet, og ved oppstart på tirsdag.