Kvalitetsystemet

Gjemnes kommune har Compilo som kvalitetsystem.

Du kan åpne kvalitetsystemer fra pc og mobil via adressen: http://login.ksx.no/gjemnes