Visma

Vi bruker Visma Enterprise plus som økonomi og hrm-løsning. Du kan logge inn fra hvor som helst for å se dine lønnslipper, osv. Du må bruke bankid for å logge på løsningen.

 

https://gjemnes-kommune.enterprise.visma.no/enterprise/