Kommunehuset

Kommunehuset ligger i Batnfjord sentrum.

Her holder administrasjonen for Gjemnes kommunehus. Servicekontoret er også lokalisert her.

Rådmann i Gjemnes kommune er Inge Falstad