Foreldreveiledning - oppstart med ny foreldregruppe 8. april 2021 - Åpent for påmelding!

Gjemnes kommune tilbyr nå foreldreveiledning etter icdp-programmet, og tilbudet går ut til alle foreldre i kommunen. Dette er et veiledningsprogram som passer for alle foreldre, en trenger ikke å kjenne på spesielle utfordringer. Hovedmålet med veiledningen er at foreldre skal kunne kjenne på mestring i forhold til egen rolle som foreldre, og at en legger vekt på en best mulig relasjon til sine egne barn. 

Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer. I en hektisk hverdag kan det bli lite tid til å tenke over hvor viktig du er for barna dine. I program for foreldreveiledning legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer, og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre. ICDP har tre hovedmål:  

Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet. 

Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling. 

Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.  

Dette er en foreldregruppe for deg som:  

  • Er nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre forhold til barnet ditt 

  • Er interessert i hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en best mulig hverdag og utvikling. 

  • Vil vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer. 

  • Har lyst til å dele tankene og ideene dine med andre.  

Det er 8 temakvelder på ca 1,5 timer. Maks 8 deltakere. Det er en kjempefordel for familien om både mor og far vil være med, men det er ikke noe krav.  

Oppstart blir torsdag 8. april 2021, kl 16.30 - 18.00. Videre blir det temakveld hver torsdag fram til sommeren.

Det gis deltakerbevis for gjennomført icdp-veiledning. En må delta på alle gruppemøtene for å få godkjent deltakelse. 

Påmelding - se kontaktinformasjon. 

Det er bare plass til 8 deltakere, så førstemann til mølla gjelder.  

Har dere spørsmål, så ikke nøl med å spørre!  Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på tidspunkt, behov for barnevakt og lignende. Vi vet at det kan være vanskelig for mange å finne barnepass, så dette kan vi være behjelpelig med hvis det er behov for det.

Hilsen Marianne og Lene