Postliste for Gjemnes kommune

Kommunenes postliste gir oversikt over alle brev og e-poster som er sendt ut av og sendt inn til kommunen. 

Her finner du postlisten

-  All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentligheten, se offentlighetsloven

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Taushetsbelagte opplysninger kommer ikke på postlista!
En del opplysninger kan unntas offentlighet, på grunn av er taushetsbelagte opplysninger . Dette gjelder bl.a. det som angår noens personlige forhold, forretningshemmeligheter m.v. (Forvaltningslova § 13). Slike opplysninger skal du ikke finne på postlista eller i dokumenter du finner der. (Skulle det ha skjedd en glipp, ring oss omgående.)

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokument, journaler og lignende register. Alle saksdokument i kommunen er offentlige dersom det ikke er gjort unntak i ei lov. Selv om eit dokument kan unntas offentleghet, skal kommunen vurdere om dokumentet skal gjøres delvis eller helt offentlig - Offentleglova §11. Meirinnsyn.

Fr postlista kan du åpne et dokument direkte, dokument med hengelås er unntatt offentlighet, men her kan du be om innsyn ved å peke på hengelåsen - kommunen vurderer da mer innsyn.

Du kan be om innsyn i dokument som ikke er publisert i postlista. Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art. Du kan du kreve innsyn, skriftlig eller muntlig.


Sjekk postlista: Har du sendt oss et brev eller en e-post, kan det være lurt å sjekke på postlista (under selvbetjening) om det er kommet fram. Det bør stå på postlista 2-3 virkedager etter at du sendte det. Finner du det ikke på lista etter en uke bør du ta kontakt med oss.


I følge offentlighetsloven er alle dokumenter i utgangspunktet offentlig med mindre man har en hjemmel for å kunne skjerme. Dokumentene som er skjermet vil ikke være mulig å lese på hjemmesiden, man kan også oppleve at deler av tittel på dokumenter kan være sladdet.

Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen registreres. Gjemnes kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post o. l.) i samsvar med lover og regler.

Personvernforordninga (GDPR)

Personvernforordninga jamfør Personopplysningslova stiller krav til hvordan vi behandler personopplysninger. Særlig kategorier av personopplysninger (ref. artikkel 9 nr. 1) – i tidligere lov kalt sensitive personopplysninger – skal sikres et særlig vern og blir derfor ikke gjort tilgjengelig på nettet.

Dette gjeld journalposter om barn, elever, personal og andre personer, hvor det foreligg sensitive personopplysninger.