Postliste for Gjemnes kommune

Kommunenes postliste gir oversikt over brev og e-poster som er sendt ut av og inn til kommunen. De brevene og e-postene som ikke er unntatt offentlighet, kan leses her på kommunens hjemmeside.  

Her finner du postlisten

 

 

Eldre dokument? Her finner du dokument før juni 2019

Finner du ikke dokument du leter etter så kan du ta kontakt med servicekontoret.

- All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt eller unntatt offentligheten

Dette betyr at du kan finne igjen brevet ditt omtalt, sitert, eller gjengitt i sin helhet i avisa, eller i nyhetene. Lokalavisene har ikke plikt til å til å kontakte avsender om de vil gjengi hele eller store deler av brev til oss fra privatpersoner.

Taushetsbelagte opplysninger kommer ikke på postlista!
En del opplysninger kan unntas offentlighet, eller er taushetsbelagte. Dette gjelder bl.a. det som angår noens personlige forhold, forretningshemmeligheter m.v. (Forvaltningslova § 13). Slike opplysninger skal du ikke finne på postlista eller i dokumenter du finner der. (Skulle det ha skjedd en glipp, ring oss omgående.)
Mer om unntak fra innsynsretten finner du blant annet i kapittel 3 av offentlighetsloven. Lovbestemt taushetsplikt gjelder i alle klientforhold bl.a. – helse, sosial, skole, barnehage m.v.


Sjekk postlista: Har du sendt oss et brev eller en e-post, kan det være lurt å sjekke på postlista (under selvbetjening) om det er kommet fram. Det bør stå på postlista 2-3 virkedager etter at du sendte det. Finner du det ikke på lista etter en uke bør du ta kontakt med oss.


I følge offentlighetsloven er alle dokumenter i utgangspunktet offentlig med mindre man har en hjemmel for å kunne skjerme. Dokumentene som er skjermet vil ikke være mulig å lese på hjemmesiden, man kan også oppleve at deler av tittel på dokumenter kan være sladdet.

Arkivloven forplikter kommunene til å føre offentlig postjournal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen registreres. Gjemnes kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post o. l.) i samsvar med lover og regler.
Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen, er i utgangspunktet offentlige. Journalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.
 

Kontaktinformasjon

Gjemnes kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 29 11 11

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra